Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
Беочин, 2021.

Стратешка документа

  1. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Беочин за 2021. годину
  2. Стратегија за запошљавање припадника ромске заједнице;
  3. Локални акциони план за младе;
  4. Стратегија одрживог развоја општине Беочин;
  5. Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019 – 2028. године;
  6. Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији општине Беочин за период 2018-2022;
  7. Локални план управљања отпадом;
  8. Локални акциони план запошљавања
  9. Локални антикорупцијски план (ЛАП) за општину Беочин
  10. План јавног здравља општине Беочин 2022 - 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-