Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
Беочин, 2023.

Стратешка документа

  1. План развоја општине Беочин 2023 –2030.
  2. Стратегија за запошљавање припадника ромске заједнице;
  3. Локални акциони план за младе;
  4. Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019 – 2028. године;
  5. Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији општине Беочин за период 2018-2022;
  6. Локални план управљања отпадом;
  7. Локални акциони план запошљавања
  8. Локални антикорупцијски план (ЛАП) за општину Беочин
  9. План јавног здравља општине Беочин 2022 - 2025
-
-
-
-
-
-
-