Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Beočin

Lista rangiranja prijavljenih predloga programa za 2022. godinu:

Odluke za 2022. godinu:

Lista rangiranja prijavljenih predloga programa za 2021. godinu:

Odluke za 2021. godinu:

Lista rangiranja prijavljenih predloga programa za 2020. godinu:

Odluke za 2020. godinu:

Lista rangiranja prijavljenih predloga programa za 2019. godinu:

Odluke za 2019. godinu:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11