Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-

Одељење за имовинске, опште и заједничке послове

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за општину Беочин

Локални антикорупцијски план Општинске управе Беочин је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење, односно јачање, начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби Општинске управе Беочин и других органа јавне власти који задовољавају потребе и интересе становништва и локалне заједнице.


-
-
-
-
-
-
-