Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Служба за општу управу и заједничке послове

Регистрација стамбене заједнице


Обавештење

У циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својстава зграде, Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) прописао је обавезу јединица локалне самоуправе да најмање једном недељно обезбеде лицима која врше управљање зградом, саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде.

Обавештавамо сва лица која врше управљање зградом да саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда могу добити сваке среде у периоду од 10,00 до 12,00 часова у Општинској управи Беочин, Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, соба број 4.

Лице које ће пружати саветодавне услуге за унапређење енергетске ефикасности зграда је:


Небојша Тунгуз,
тел.021-870-260
e-mail nebojsa.tunguz@beocin.rs
Општинска управа Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-