Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-

Служба за општу управу и заједничке послове

Регистрација стамбене заједнице


Обавештење

У циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својстава зграде, Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) прописао је обавезу јединица локалне самоуправе да најмање једном недељно обезбеде лицима која врше управљање зградом, саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде.

Обавештавамо сва лица која врше управљање зградом да саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда могу добити сваке среде у периоду од 10,00 до 12,00 часова у Општинској управи Беочин, Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, соба број 4.

Лице које ће пружати саветодавне услуге за унапређење енергетске ефикасности зграда је:


Небојша Тунгуз,
тел.021-870-260
e-mail nebojsa.tunguz@beocin.rs
Општинска управа Беочин
-
-
-
-
-
-
-