Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 6. septembar 2022.

Obaveštenje o testiranju sirena za javno uzbunjivanje

Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Beočin obaveštava građane da će se u sredu, 07.09.2022. godine u 12 časova izvršiti testiranje sirena za javno uzbunjivanje u trajanju od 60 sekundi, jednoličnim tonom za prestanak opasnosti.

Ovakva testiranja sirena će se vršiti tromesečno i to svake prve srede u trećem mesecu tekućeg kvartala kalendarske godine (mart, jun, septembar, decembar).

Obaveze testiranja sirena proističu iz Akta Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu i člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i odnose se na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje.

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1491