Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Kvalitet vazduha u Beočinu

U narednoj tabeli možete pratiti monitoring kvaliteta vazduha opštine Beočin uživo, sa merne stanice "Beočin - Centar". Takođe, radi poređenja trenutnih parametara i graničnih vrednosti, u prilogu je data tabela sa indeksima zagađujućih materija, gde se možete informisati u kojoj grupi se kvalitet vazduha u opštini Beočin trenutno nalazi (odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen). U skladu sa tim, u prilogu su date i zdravstvene preporuke koje treba slediti u skladu sa trenutnom situacijom.

Merna stanica "Beočin - Centar"
Vreme merenjaSO2NO2PM10PM2.5
2023-03-12 23:00:002.658.118.1617.39
2023-03-12 22:00:002.729.1616.7916.27
2023-03-12 21:00:002.910.6122.3821.76
2023-03-12 20:00:002.7912.1324.5323.34
2023-03-12 19:00:003.1814.23027.9
2023-03-12 18:00:003.3217.2940.8337.37
2023-03-12 17:00:003.228.4817.6915.79
2023-03-12 16:00:003.276.3110.9710.39
2023-03-12 15:00:003.325.6610.69.84
2023-03-12 14:00:003.255.3512.2210.32
2023-03-12 13:00:002.695.811.5910.21
2023-03-12 12:00:003.085.8611.1410.54
2023-03-12 11:00:003.245.3812.0711.46
2023-03-12 10:00:003.095.0712.4412.04


Tabela sa indeksima zagađujućih materija

Zdravstvene preporuke

-
-
-
-
-
-
-