Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Kvalitet vazduha u Beočinu

Na sledećim linkovima možete pratiti monitoring kvaliteta vazduha opštine Beočin uživo, sa merne stanice "Beočin - Centar", kao i podatke za prethodne dane (do 30 dana).

Radi poređenja trenutnih parametara i graničnih vrednosti, u prilogu je data tabela sa indeksima zagađujućih materija, gde se možete informisati u kojoj grupi se kvalitet vazduha u opštini Beočin trenutno nalazi (odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen). U skladu sa tim, u prilogu su date i zdravstvene preporuke koje treba slediti u skladu sa trenutnom situacijom.Tabela sa indeksima zagađujućih materija

Zdravstvene preporuke

-
-
-
-
-
-
-