Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine

Procena uticaja na životnu sredinu

 
O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se zainteresovana javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta UPOTREBA LIVAČKOG PESKA KAO ALTERNATIVNE SIROVINE NA POSTOJEĆIM POSTROJENjIMA U KOMPLEKSU LAFARŽ BFC U BEOČINU, NA K.P. BR. 1416/8 KO BEOČIN“ nosioca Projekta „LAFARŽ BFC“ D.O.O, Beočin, Trg BFC br.1.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS, broj 69/05) JAVNI UVID U STUDIJU MOŽE SE IZVRŠITI SVAKOG RADNOG DANA U ZGRADI SO BEOČIN, ODELjENjU ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (prvi sprat, kancelarija broj 23) I U PROSTORIJAMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad (prizemlje, kancelarija broj 39) do 15.09.2021. godine U VREMENU OD 10hDO 14h.

JAVNA RASPRAVA I PREZENTACIJA ODRŽAĆE SE 16.09.2021. godine U ZGRADI POKRAJINSKE VLADE (prizemlje, kancelarija broj 39) U 12h.

Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana javnost može u pismenom obliku podneti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju o proceni uticaja na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad. 

Obaveštenje je istaknuto i na oglasnoj tabli SO Beočin 25.08.2018. godine

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9