Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

Захтев за прибављање података из службене евиденције

Сви државни органи и јавна предузећа, Захтев за прибављање података из службене евиденције могу да доставе електронским путем на e-mail адресу:

sobeocin@eunet.rs

Захтев мора бити уредно попуњен и потписан.
Уколико је захтев упућен електронским путем на наведену адресу за пријем захтева, одговор ће такође бити уручен електронски, на ону исту адресу са које је захтев упућен.

Списак службених евиденција

Списак службених евиденција за потребе других органа и организација у складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку (“Службени гласника РС”,бр. 18/16).

Служба за општу управу и заједничке послове

1. Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књига држављана

Контакт особа: Милка Миљковић, тел: 021/872-111, e-mail: milka.balac@gmail.com

2. Евиденција поднетих захтева и архивираних предмета

Контакт особе:
Гордана Зиројевић, тел: 021/870-260, лок. 104, e-mail: gordana.zirojevic@gmail.com
Ангелина Грубишић, тел: 021/872-111

3. Евиденција корисника дечијег додатка, корисника родитељског додатка и правa у области борачко-инвалидске заштите

Контакт особе:
Гордана Ћировић, тел: 021/872-111
Ружица Береш, тел: 021/872-111

4. Евиденција лица са статусом енергетски угроженог купца

Контакт особа:
Жана Стефанишин, тел: 021/870-260, лок. 128, e-mail: zanastefanisin@gmail.com

5. Евиденција избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Беочин

Контакт особа:
Исмет Адемовски, тел: 021/870-260, лок. 129, e-mail: ismet.ademovski@beocin.rs

Служба за локални економски развој

1. Евиденција пореских уверења

Контакт особа
Софија Рад, тел: 021/870-260, лок. 106, e-mail: lpabeocin@gmil.com
Татјана Бранковић, тел: 021/870-260, лок. 106, e-mail: lpabeocin@gmail.com

2. Евиденција обвезника комуналне таксе за истицање фирме на пословним просторијама и накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Контакт особа:
Ђорђе Дардић, тел: 021/870-260, лок. 106, e-mail: djordje.dardic@beocin.rs

3. Евиденција такси предузетника

Контакт особа:
Маријана Ранковић, тел: 021/872-111, e-mail: marijana.rankovic@beocin.rs

4. Евиденција о вођењу СЗР, СТР, СУР

Контакт особа:
Маријана Ранковић, тел: 021/872-111, e-mail: marijana.rankovic@beocin.rs

5. Евиденција регистрованих сеоских туристичких домаћинстава

Контакт особа:
Исмет Адемовски, тел: 021/870-260, лок.129, e-mail: ismet.ademovski@beocin.rs

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

1. Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Контакт особа:
Роса Стиковић, тел: 021/870-260, лок. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

2. Јавне књиге о процени утицаја на животну средину

Контакт особа:
Роса Стиковић, тел: 021/870-260, лок. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

3. Регистар издатих интегрисаних дозвола

Контакт особа:
Роса Стиковић, тел: 021/870-260, лок. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

4. Регистар обједињехих процедура

Контакт особа:
Небојша Тунгуз, тел: 021/870-260, лок. 107, e-mail: nebojsa.tunguz@beocin.rs

5. Решење о озакоњењу

Контакт особа:
Весна Бочковић, тел: 021/870-260, лок. 107, e-mail: vesna.bockovic@beocin.rs

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7