Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Јавно предузеће Топлана Беочин

Ул. Омладинска бр. 54, 21300 Беочин,
Производни погон Крађорђева бб Беочин
Телефон: +38121 872-270 (021 872-270)
Тел/фах: +38121 871-326 (021 871-326)
Телефон - производни погон: +38121 870-126 ( 021 870-126)
Е-маил: jptoplanabeocin@open.telekom.rs
Матични број: 08247323 ПИБ. 101235213
Текући рачун: 340-2843-34 Ерсте банка
160-62912-05 Банка Интеса

Одговорно лице: в.д. директор Јован Свирчевић

Јавно предузеће «Топлана» Беочин основано је Одлуком Скупштине општине Беочин 04.06.1991.године издвајањем из Јавног комуналног предузећа «Беочин» Беочин уписом у регистар привредног суда у Новом Саду.

Основна делатност овог предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије.

Номинална снага котловског постројења износи 11,6 MW, дужина примарног и секундарног топловода износи 1,8 км, дистрибуира топлотну енергију преко 18 подстаница и загрева 45.000 м2 стамбеног и пословног простора. За производњу топлотне енергије користи се енергент земни гас (1.100.000 stm 3 +/-10% за грејну сезону).

Развој Јавног предузећа «Топлана» могућ је путем проширења грејне мреже за постојећих 20.000 m2 стамбеног и пословног простора.


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-