Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Јавно комунално предузеће "Беочин"

Адреса: Десанке Максимовић 52 Беочин
Телефони: Дирекција 021/871-246;
Фабрика воде 021/871-869;
Радионица 021/871-320
Факс: Дирекција 021/871-245;
Фабрика воде 021/872-830
Е-мајл адреса: office@jkpbeocin.co.rs

директор Гордана Ракић

Историјат: Јавно комунално предузеће "Беочин" основано је 13.02.1974

Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одстрањивање отпадака и смећа, чишћење објеката, погребне и пратеће активности, услуге и одржавање пијаце, изградња саобраћајница и спортских терена, уређење и одржавање паркова, зелених рекреационих површина, рушење и разбијање објеката, земљани радови, груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, монтажа кровних конструкција, изградња хидрограђевинских објеката, постављање цевних инсталација, малтерисање и уградња столарије, остали грађевински радови.

Организациони делови: ЈКП "Беочин" послује са 4 радне јединице: комунална РЈ (изношење смећа, градска чистоћа, гробље и пијаца), РЈ "Водовод и канализација" (производња и дистрибуција воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, контрола квалитета и исправности воде), РЈ "Заједничке службе" (рачуноводство, обрачунска слуба, маркетинг, комерцијала, техничка припрема) и РЈ "Комуналне услуге" (очитавање и одржавање мерних инструмената, наплата комуналних услуга).

Обим пословања: ЈКП "Беочин" пружа услуге корисницима у Беочину, Раковцу, Бразилији, Черевићу, Баноштору и Сусеку што представља покривеност територије Општине од око 85 %. Правних лица корисника услуга ЈКП "Беочин" има око 320, а физичких око 5000.


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-