Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Služba za lokalno ekonomski razvoj
Department for local economic development

Šef službe
Head of department
Jelena Pašćan/Jelena Pašćan
Tel: 021/870-260
e-mail: jelena.pascan@beocin.rs
Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj
The local economic development office
Poljoprivreda/Agriculture
Jelena Pašćan/Jelena Pašćan
Tel: 021/870-260
e-mail: jelena.pascan@beocin.rs
Turizam/Tourism
Ismet Ademovski/Ismet Ademovski
Tel: 021/870-260
e-mail: ismet.ademovski@beocin.rs
Privreda i investicije
Economy and investments
Tel: 021/870-260
e-mail: jelena.pascan@beocin.rs
Jelena Pašćan/Jelena Pašćan
Lokalna poreska administracija
Local tax administration
Sofija Rad/Sofija Rad
Tatjana Branković/Tatjana Branković
Đorđe Dardić/Djordje Dardić
Tel: 021/870-260
e-mail: lpabeocin@gmail.com
-
-
-
-
-
-
-