Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Skupština opštine Beočin

Nemanja Vilić, predsednik Skupština opštine (SPS)
Luka Apić, zamenik predsenika Skupštine opštine (SNS)
Tatjana Simić, sekretar Skupštine opštine
Filip Radulović, zamenik sekretara Skupštine opštine
Održana 74. sednica Opštinskog veća

Odborničke grupe

Odbornička grupa „Socijalisti Beočina“
1. Nenad Pekez, Beočin - predsednik Odborničke grupe
2. Branka Dragišić-Pavlović, Čerević – zamenik predsednika Odborničke grupe
3. Vasa Svirčević, Beočin
4. Nemanja Vilić, Rakovac
5. Petar Zarić, Čerević
6. Zorica Zorić, Beočin,
7. Mile Regojević, Beočin
8. Slađana Mirković, Beočin
9. Miroslav Janković, Beočin
10. Boro Predragović, Beočin
11.  Marina Šekuljica, Banoštor
Samostalni odbornik sa Izborne liste IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)
1. Blagojević Obrad, Beočin
Odbornička grupa „Koalicija Aleksandar Vučić - Za našu decu“
1. Luka Apić, Susek, predsednik Odborničke grupe
2. Zoran Stokuća, Beočin
3. Nada Lazić, Rakovac
4. Milan Kovačević, Čerević
5. Tanja Čakar, Beočin
6. Milenko Milinković, Beočin
7. Anastasija Daničić, Rakovac
8. Ana Mihailović, Beočin
9. Miroslav Vujić, Beočin
10. Bojan Matijević, Beočin
11. Zoran Tadić, Beočin
Održana 74. sednica Opštinskog veća

Odbornici Skupštine opštine Beočin - izbori 2020. godine

IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)“
1. Vasa Svirčević, Beočin
2. Nemanja Vilić, Rakovac
3. Petar Zarić, Čerević
4. Branka Dragišić-Pavlović, Čerević
5. Zorica Zorić, Beočin,
6. Nenad Pekez, Beočin
7. Obrad Blagojević, Beočin
8. Mile Regojević, Beočin
9. Slađana Mirković, Beočin
10. Miroslav Janković, Beočin
11. Boro Predragović, Beočin
12. Marina Šekuljica, Banoštor
Aleksandar Vučić - Za našu decu
1. Zoran Stokuća, Beočin
2. Nada Lazić, Rakovac
3. Milan Kovačević, Čerević
4. Tanja Čakar, Beočin
5. Luka Apić, Susek
6. Milenko Milinković, Beočin
7. Anastasija Daničić, Rakovac
8. Ana Mihailović, Beočin
9. Miroslav Vujić, Beočin
10. Bojan Matijević, Beočin
11. Zoran Tadić, Beočin
Održana 74. sednica Opštinskog veća

Sastav Skupštine - broj osvojenih mandata

Izborna liste IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)“ 12
Izborne liste- Aleksandar Vučić-Za našu decu 11
Sastav Skupštine - broj osvojenih mandata

 

 

-
-
-
-
-
-
-