Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Дом здравља „Др Душан Савић Дода" Беочин

Адреса: 21300 БЕОЧИН, Светосавска бб
тел/факс: 021-870-055; 870-052 (факс),
870-124 (хитна служба); 872-838 (Апотека)
И-мејл адреса: dzbeocin@gmail.com

Одговорно лице: др Вера Радосављевић, вршилац дужности  директора 

Дом здравља „Др Душан Савић Дода" Беочин у постојећем организационом облику послује од 01.01.1985. године када су се удружиле здравствене организације Дом здравља и Апотека.

Дом здравља „Др душан Савић Дода" Беочин у складу са Законом о здравственој заштитти и Уредбом Владе Републике Србије о мрежи здравствених установа данас је организован као здравствена установа која обезбеђује примарну заштиту за подручје Општине Беочин. У свом саставу има 7 Организационих јединица - служби и то:

  1. Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патонажом,
  2. Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и медицином рада,
  3. Служба стоматолошке здравствене заштите,
  4. Служба за лабораторијску дијагностику,
  5. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију и специјалистичко-консултативну делатност (интерниста и пнеумофтизиолог),
  6. Служба за фармацеутску делатност - Апотека,
  7. Служба за правне, економско - финансијске, техничке и друге сличне послове.

Дом здравља има 93 запослена радника од чега су 73 медицински радници а 20 немедицински.

У Дому здравља ради 10 лекара специјалиста, 13 лекара опште медицине, 4 доктора стоматологије и 1 дипломирани фармацеут. Остали број здравствених радника (45) су здравствени радници више и средње стручне спреме.

Дом здравља има следећу територијалну организацију:

У седишту Дома здравља саграђен је модерни пословни објекат површине 1500 м2 где се остварују све делатности Дома здравља изузев физикалне медицине и рехабилитације и медицине рада које се проводе у Амбуланти Лаффарге БФЦ у склопу фабрике цемента.

Дом здравља има и следеће здравствене станице односно амбуланте:

За 2007. годину Дом здравља је за 17.800 грађана Општине Беочин обавио 150.000 лекарских прегледа, 100.000 осталих медицинских услуга и дијагностичких претрага, а Служба Апотеке им је издала 120.000 лекова на рецепт.

Просечна нето зарада по запосленом у 2007. години износи 34.800,00 динара.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-