Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Предшколска Установа „Љуба Станковић" БЕОЧИН

Седиште установе: Предшколска установа „Љуба Станковић"
Беочин, Доситеја Обрадовића бб, Беочин 21 300
Телефони: 021/870-394, директор: 872-262, факс 021/870-394
E-mail: pubeocin@gmail.com
Одговорно лице: в.д. директор Љубица Ђурић

ИСТОРИЈАТ

1974. године установа у Беочину почела је са радом, као радна јединица добро организоване Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад. Те године Установа јеобухватила децу у 3 васпитне групе.

1975. године Установа отвара одељења у Лугу, Сусеку и Черевићу - насељеним местима.

1976. године Установа у Беочину бива конституисана као посебан ООУР у саставу Радне организације Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад и ову годину запослени у Установи су прихватили као годину оснивања Предшколске установе "Љуба Станковић".

1977. године отварамо одељење у Раковцу, а 1981. године и у Баноштору.

1990. године из предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад Беочински 00УР издвојен је 1. јула. Тада је основана Предшколска установа "ЉубаСтанковић" која од тад функционишекао самосталнаустанова.

1994. године одељење у Черевићу проширује капацитете и отвара врата деци целодневног боравка у новом, наменски грађеном простору за предшколску децу, у оквиру школе.

1995. године отварамо одељење у Селу Беочин и обухватамо децу на целодневни боравак у адаптираном простору у згради Месне заједнице.

Имиџ Установа гради 30 година. У стабилним условима пословања, у првој деценији постојања, Установа је развила мрежу и обухватила децу на целој територији Општине Беочин (осим Свилоша и Грабова, где не постоји потреба за обухватом деце). До 1990. године Установа је пословала као ООУР у саставу PO Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад. Ова велика установа је поставила стандарде стручног и организационог "know-how" на територији бивше СФРЈ. Пословање у саставу ове радне организације значило је успостављање високих стандарда рада и за нашу установу.

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност предшколске установе је мултифункционална - социјална, васпитно-образовна и превентивно-здравствена. Од 2002. године, за предшколску делатност надлежно је Министарство просвете и спорта.

Мисија

Ми смо васпитно-образована установа у којој стварамо услове за правилан развој и формирање дечје личности, негујемо вртић по мери детета у двојезичној средини и пружамо помоћ породици у остваривању одговорне улоге родитељства.

Визија

Као предшколска установа у наредном периоду настојаћемо да постанемо отворена, савремена и ефикасна установа која негује односе са локалном заједницом и породицом, комуникацију и сарадњу запослених у установи, уз уважавање различитости потреба - како деце, тако и запослених.

Мото

У вртићу свако дете
срећно мора бити,
а ми ћемо, сви заједно,
то остварити.

 

ОБЈЕКАТБРОЈ ГРУПАБРОЈ ДЕЦЕБРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕОЧИН 10 261 30
СЕЛО БЕОЧИН 1 21 3,0
ЧЕРЕВИЋ 2 58 4,5
РАКОВАЦ 1 20 1
БАНОШТОР 1 16 2
СУСЕК 1 20 1
ЛУГ 1 8 2
УКУПНО 17 404 44,5

Правилник о систематизацији радних места у ПУ “Љуба Станковић” Беочин 2017. година:

Пословиброј запослених
Директор 1
Педагог 1
Секретар 1
Социјални радник 0,6
Васпитач у предшколском васпитању и образовању 21
Медицинска сестра-васпитач. 3
Медицинска сестра за превентивну здр. заштиту 0,4
Сарадник за план и анализу 1
Шеф рачуноводства 1
Сервирке 6
Спремачице 5
Вешерка 1
Мајстор-домар 1
Лице за безбедност и здр. на раду 1
Педагошки асистент 1
УКУПНО: 45

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-