Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Osnovna škola „Jovan Grčić Milenko"

Adresa: Miloša Crnjanskog bb, 21300 Beočin, Republika Srbija
Telefoni: +381 (21)871 341; +381 (21)872 922;
Faks: +381 (21)871 091
I-mejl adresa: pd.jgmilenko@gmail.com
direktor Dragan Mitić

Osnovnu školu „Jovan Grčić Milenko" čini:

Matična škola sagrađena je 1966. godine u površini od 4.248 m2 u kojoj nastavu pohađaju učenici viših razreda. Zgrada ima 15 učionica i 5 kabineta.

Noviji, drugi, deo matične škole sagrađen je 1981. godine u površini 2.805 m2 u kojoj nastavu pohađaju učenici nižih razreda. Ova zgrada ima 10 učionica, sa pripremnim prostorijama.

Škola raspolaže sa fiskulturnom salom površine 584 m2 i amfiteatrom površine 180 m2 sa 140 sedišta pogodnim za razne stručne i naučne skupove, kao i priredbe raznog sadržaja. Misija škole je vaspitanje i onovno obrazovanje dece.

Školu u proseku pohađa 1.150 učenika, raznih nacionalnosti.

U školi je zaposleno 115 lica sa odgovarajućim stepenom stručne spreme i licencama za rad.

Osim saradnje sa istim i sličnim školama u Republici Srbiji, ostvarena je višegodišnja saradnja sa školom u Batanji - Mađarska.

Škola je otvorena i spremna za saradnju sa svim domaćim i stranim školskim ustanovama koje se bave osnovnim obrazovanjem, kao i sa domaćim i ino preduzećima i organizacijama.

-
-
-
-
-
-
-