Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Центар за културу, спорт и туризам

Трг Цара Лазара 1, Беочин, контакт
Телефон и факс: 870-230, 870-231
директор Ивана Бранков

Делатност Центра за културу, спорт и туризам је мултифункционална, а одређена је жељом локалне заједнице за задовољењем потреба за образовањем, културом и информисањем. Делатност Установе је дефинисана чланом 3. Статута Културног центра који је усвојен на седници СО 14. јуна 2011. године, а она се обавља у подручју образовања, радио и телевизијске делатности, библиотечке делатности, приказивања филмова.

Оснивач је Скупштина општине Беочин, која према Уставу РС и Закону о локалној самоуправи као основна територијална јединица локалне самоуправе именује директора Установе, Управни и Надзорни одбор који руководе овом Установом културе. Управни одбор броји пет чланова (по важећим законским прописима Управни одбор има најмање три члана) и овај одбор доноси Статут, одлучује о пословању, усваја извештаје о раду и финансијски извештај, одлучује о коришћењу средстава и сл. Надзорни одбор је такође под ингеренцијом оснивача и његов задатак је да контролише, пре свега финансијско пословање и надзире да ли Установа својом делатношћу остварује циљеве ради којих је основана.

Културни центар општине Беочин је настао 1971. године удруживањем предузећа за приказивање филмова „Раднички" и Радничког универзитета, а до 1987. године када се сели у новоизграђени објекат, радио је у просторијама смештеним у Старом дворцу. Данас је то савремени културни, образовни и информативни центар који запошљава 25 радника и десетак сталних хонорарних сарадника, распоређених на пословима РТВ Беочин, Музичке школе, библиотеке, организовања различитих културних и образовних сарджаја. Најпосећеније манифестације су Беочинско лето и 2 манифестације: "Беби бео лето" и манифестација поводом "Дечје недеље" Дечје зимско распустилиште...-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-