Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Adresa opštine Beočin: 21 300 BEOČIN, Svetosavska br. 25.
Adresa zvanične internet prezentacije: www.beocin.rs
E-mail office@beocin.rs
Radno vreme Opštinske uprave Beočin je od 7,00 do 15,00 časova
Matični broj : 08439940
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101619734
Broj poslovnog računa je: 840-103640-93 Uprava za trezor

1. PREDSEDNIK OPŠTINE BEOČIN:
Mirjana Malešević Milkić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: mirjana.milkic@beocin.rs

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE BEOČIN:
Boro Predragović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: boro.predragovic@beocin.rs

3. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Nemanja Vilić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: nemanja.vilic@beocin.rs
4. ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Nemanja Zarić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: nemanja.zaric@beocin.rs
5. SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Tatjana Simić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.rs

6. NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE BEOČIN:
Sekula Petrović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sekula.petrovic@beocin.rs

7. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA IMOVINSKE, OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:
Branislava Milojević
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: branislava.milojevic@beocin.rs

8. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:
Ljubica Cesarec
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: ljubica.cesarec@beocin.rs

9. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA BUDžET I FINANSIJE:
Dragan Gligorić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: dragan.gligoric@beocin.rs

10. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
Jelena Pašćan
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: jelena.pascan@beocin.rs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-