Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Адреса општине Беочин: 21 300 БЕОЧИН, Светосавска бр. 25.
Адреса званичне интернет презентације: www.beocin.rs
E-mail office@beocin.rs
Радно време Општинске управе Беочин је од 7,00 до 15,00 часова
Матични број : 08439940
Порески идентификациони број (ПИБ): 101619734
Број пословног рачуна је: 840-103640-93 Управа за трезор

1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН:
Мирјана Малешевић Милкић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: mirjana.milkic@beocin.rs

2. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН:
Боро Предраговић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: boro.predragovic@beocin.rs

3. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН:
Немања Вилић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: nemanja.vilic@beocin.rs
4. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН:
Немања Зарић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: nemanja.zaric@beocin.rs
5. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН:
Татјана Симић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.rs

6. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН:
Секула Петровић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: sekula.petrovic@beocin.rs

7. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИНСКЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:
Бранислава Милојевић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: branislava.milojevic@beocin.rs

8. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
Љубица Цесарец
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: ljubica.cesarec@beocin.rs

9. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ:
Драган Глигорић
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: dragan.gligoric@beocin.rs

10. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Јелена Пашћан
ТЕЛЕФОН, 021 870 260
ФАКС, 021 870 268
Email: jelena.pascan@beocin.rs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-