Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Adresa opštine Beočin: 21 300 BEOČIN, Svetosavska br. 25.
Adresa zvanične internet prezentacije: www.beocin.rs
E-mail office@beocin.ls.gov.rs
Radno vreme Opštinske uprave Beočin je od 7,00 do 15,00 časova
Matični broj : 08439940
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101619734
Broj poslovnog računa je: 840-103640-93 Uprava za trezor

1. PREDSEDNIK OPŠTINE BEOČIN:
Biljana Janković
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: biljana.jankovic@beocin.ls.gov.rs

POSLOVNI SEKRETAR
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: office@beocin.ls.gov.rs

SLUŽBA ZA PROTOKOL I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: press.beocin@gmail.com

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE BEOČIN:
Stefan Tomović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: stefan.tomovic@beocin.ls.gov.rs

3. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Nemanja Vilić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: nemanja.vilic@beocin.ls.gov.rs
4. ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Luka Apić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: luka.apic@beocin.ls.gov.rs
5. SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Tatjana Simić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.ls.gov.rs

6. NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE:
Filip Radulović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: filip.radulovic@beocin.ls.gov.rs

7. ZAMENIK NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE BEOČIN:
Sekula Petrović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sekula.petrovic@beocin.ls.gov.rs

8. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:
Vesna Popović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: vesna.popovic@beocin.ls.gov.rs

9. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA BUDžET I FINANSIJE:
Dragan Gligorić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: dragan.gligoric@beocin.ls.gov.rs

10. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
Jelena Pašćan
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: jelena.pascan@beocin.ls.gov.rs
-
-
-
-
-
-
-