Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 6. jun 2017.

Održana 40. sednica Opštinskog veća

Održana 40. sednica Opštinskog veća

Na ovoj sednici kojom je predsedavao predsednin Opštinskog veća i predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, a kojoj su pored članova veća prisustvovali i predstavnici drugih struktura opštine, na dnevnom redu našlo se 19 tačaka.

Održana 40. sednica Opštinskog većaOdržana 40. sednica Opštinskog veća

Razmatrana su pitanja vezana za budući rad i delatnosti JP „Toplana“ Beočin kao i Predlog Rešenja o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2016. godinu. Zbog isteka mandata u JKP „Beočin“ Beočin razmatrano je razrešanje i imenovanje predsednika i članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća. Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Beočin i Izveštaja o izvršenju Finansijskog plana Opštinske uprave opštine Beočin za 2016. godinu takođe je razmatran na sastanku kao i Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Rakovac, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunlanim taksama, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, Predlog Odluke o skidanju poljoprivrednih useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, predlozi rešenja o usvajanju početnih likvidacionih izveštaja JP „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin i JP „Sportsko poslovni centar Beočin“ Beočin. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za planove.

Održana 40. sednica Opštinskog većaOdržana 40. sednica Opštinskog veća

Na sednici je prezentovano i pismo o namerama D.o.o PHB iz Novog Sada koje je zainteresovano za ustupanje parcele od 6 do 10 hektara na kojoj bi se izgradila fabrika za proizvodnju električne energije od drvenog otpada sa kojom bi se snabdevali veliki hladnjaci i sušare za voće i povrće. Fabrika bi otvorila mogućnost zapošljavanja preko 100 radnika.

Održana 40. sednica Opštinskog većaOdržana 40. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-