Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 2. jun 2017.

Održana 39. sednica Opštinskog veća

Održana 39. sednica Opštinskog veća

Održana 39. sednica Opštinskog većaU petak 2. juna održana je 39. senica Opštinskog Veća opštine Beočin, a na dnevnom redu ove sednice našlo se 53 tačke. Sednici su pored svih članova Veća prisustvovali i predstavnici stručnih službi Opštinske uprave, a glavne tačke dnevnog reda bili su godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova kao i Odluka o završnom računu budžeta opštine Beočin za 2016. godinu.

Održana 39. sednica Opštinskog većaOdržana 39. sednica Opštinskog veća

Izveštaj pokazuje da je ukupan prihod konsolidovanog Budžeta opštine Beočin za 2016. godinu 520.694.000,00 dinara ili 97,89% od planiranog, što je najbolji rezultat u poslednjih 15 godina. Pri tome, takođe je ostvaren i do sad nezapamćen suficit u Budžetu od 55.554.000,00 dinara. To je svakoko rezultat brižljivog i domaćinskog vođenja računa o budžetu, kako o raspolaganju i trošenju sredstava, tako isto i o prihodovnoj strani, prilivu sredstava u budžet, prvog čoveka opštine Beočin, predsednika opštine i opštinskog veća Mitra Milinkovića.

Održana 39. sednica Opštinskog većaOdržana 39. sednica Opštinskog veća

Na sednici je usvojen i predlog Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, odeljenja Beočin kao i predlozi izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin za 2016. godinu i osnovnih škola „Jovan Grčić Milenko“ Beočin za 2016. godinu, Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek za 2016. godinu i svih mesnih zajednica sa teritorije opštine. Usvojen je i Predlog Odluke o  određivanju organa nadležnog za praćenje realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Beočin, Predlog Odluke o dodeli prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Beočin Domu zdravlja „Dr Dušan Savić doda“ Beočin, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na  Elaborat o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja delatnosti PU „Ljuba Stanković“ Beočin kao i predlozi rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora javnih preduzeća „Toplana“ i JKP „Beočin“, Predlog Rešenja o imenovanju Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin, Predlog Pravilnika o načinu organizovanja dobrovoljnog rada, Predlog Zaključka o ustupanju tehičke opreme – alkometar, Policijskoj stanici Beočin i Predlog Zaključka o ustupanju automobila - DACIA Policijskoj stanici Beočin.

Na sednici su razmatrani i pristigli zahtevi građana čija su rešanja u oblasti i nadležnosti rešavanja opštinskog veća, a sednica je završena tačkom za pitanja, predloge i zahteve.

-
-
-
-
-
-
-
-