Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Novi Sad, 23. maj 2017.

Regionalna prezentacija Zakona o opštem upravnom postupke

Regionalna prezentacija Zakona o opštem upravnom postupke

Predstavnici Opštinske uprave Beočin – načelnica Opštinske uprave, rukovodioci Odeljenja i sekretar Skupštine opštine prisustvovali su dana 23.05.2017. godine u kongresnom centru „Master“ Novi Sad regionalnoj prezentaciji Zakona o opštem upravnom postupku pod nazivom „Opšti upravni postupak – nova zakonska rešenja“. Organizator prezentacije je Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Regionalna prezentacija Zakona o opštem upravnom postupkeRegionalna prezentacija Zakona o opštem upravnom postupke

Na prezentaciji akcenat je stavljen na nova zakonska rešenja u odnosu na prethodni Zakon, a glavna tema je bilo predstavljanje novih načina o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku. Vezano za ovo novo zakonsko rešenje i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je predstavilo plan svojih aktivnosti, od kojih je najznačajnija da će organima koji sprovode Zakon o opštem upravnom postupku, a čija puna primena počinje 01. juna 2017. godine, biti na raspolaganju petnaest registara podataka nadležnih organa o kojima se vodi službena evidencija (matične knjige, evidencija prebivališta, poreska evidencija, evidencija PIO fonda itd.). Takođe, predstavljeni su novi instituti koje ovaj Zakon uvodi kao što su garantni akt, upravni ugovor i javne usluge.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
964