Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 28. april 2017.

Opština Beočin u susret projektu

„Novi Sad evropska prestonica kulture 2021. godine“

Novi Sad evropska prestonica kulture 2021. godine

Novi Sad je u Briselu odabran i proglašen za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu na osnovu projekta "Novi Sad 2021" koji je osmišljen kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada. Isti ima za cilj da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te da poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada. Pored opštine Beočin u Projekat su uključene još i opštine Irig i Sremski Karlovci.

S tim u vezi u opštini Beočin upriličena su dva sastanka predstavnika naše opštine sa predstavnicima Organizacionog odbora ove manifestacije, Pomoćnikom pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Jovanom Podraščaninom i Darkom Polićem, arhitektom i saradnikom na Projektu, a na kojima su preciznije dati elementi ovog projekta.

Novi Sad evropska prestonica kulture 2021. godineNovi Sad evropska prestonica kulture 2021. godine

Sledeći, u nizu radnih sastanaka koji će biti organizovani u narednom periodu održaće se u Novom Sadu, a sa ciljem da se odrede prioriteti u opštini, mapiraju mogući sadržaji i objekti, snimi teren i krene u celokupnu razradu i edukaciju na nivou Organizacionog odbora sa temom menadžmenta gde će se i jasno definisati radna grupa koja će biti uključena u realizaciju ovog Projekta koji pruža izuzetnu šansu za kulturne, turističke i sve druge potencijale naše opštine.

Brojni su sadržaji sa kulturnog, istorijskog, turističkog, privrednog i drugih stanovišta koje opština Beočin može ponuditi posetiocima. Pokrajinski sekretarijat kao i republička ministarstva su tu da pomognu realizaciji njihovog obnavljanja, raznovrsnosti i bogatstava u čemu se u prvom redu misli na manastire Beočin i Rakovac, Zavičajni muzej u Čereviću, lokalitet „Beli majdan“ i vilu Rustika – Gradina u Rakovcu kao i brojne manifestacije koje se organizuju u opštini tokom godine.

Učešćem u ovoj manifestaciji opštini se otvaraju brojne mogućnosti kako obnove i uređenja postojećih sadržaja, značajnih mesta i događanja, parkova i ulica, tako i realizacije novih projekata poput sve češće pomenute ideje pretvaranja trase željezničke pruge Beočin – Petrovaradin u pešačko biciklističku stazu.

-
-
-
-
-
-
-
-