Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 14-15. februar 2017.

LAG saradnja

LAG Fruška gora - Dunav sa predstavnicima češke LEADER mreže

LAG Fruška gora-Dunav sa predstavnicima češke LEADER mreže

Sredinom februara  realizovana je poseta delegacije iz češke LEADER mreže koju je predvodio Roman Haken, član Evropskog odbora za socijalni i ekonomski razvoj, a domaćini su im bili članovi Upravnog odbora LAG Fruška gora - Dunav i opština Beočin.

Poseta je započela sastankom u zgradi pokrajinske vlade gde su predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zvanično primili delegacije gostiju i domaćina.

Nakon upoznavanja sa situacijom oko realizacije IPARD 2 programa u Srbiji, razgovor je tekao u pravcu formata za povezivanje i saradnju u oblasti jačanja kapaciteta za lokalni ruralni razvoj i mogućih oblika transfera znanja i iskustava Češke Srbiji u ovoj oblasti.

Predstavnici češke delegacije predložili su stvaranje institucionalne strukture koja bi omogućila horizontalno i vertikalno povezivanje faktora koji učestvuju u realizaciji ruralnog razvoja, razrađujući posebno situaciju i uska grla na lokalnom nivou. Predlog je i organizacija zajedničke konferencije na kojoj bi se bliže razradili modeli i utvrdili planovi za ovakav vid saradnje.

Nakon sastanka u zgradi pokrajinske vlade, ljubaznošću predsednika opštine Beočin, Mitra Milinkovića, rad je nastaviljen u Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine "CEPTOR" na Andrevlju, gde je LAG Fruška gora - Dunav prezentovao osnovne informacije o delovanju organizacije i svoje viđenje regionalne saradnje. Izneto je i više različitih modela saradnje, sadržaja saradnje i potencijalnog broja partnera koji bi bili obuhvaćeni saradnjom.

Sumiranjem prezentovanog materijala, detaljno je analizirana institucionalna struktura koja bi nosila saradnju, kao i elementi na kojima bi se ta saradnja bazirala.

-
-
-
-
-
-
-
-