Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Novi Sad, 23. februar 2017.

Opština Beočin dobila sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata putem javnih konkursa u oblasti sporta, obrazovanja i zdravstva

Opština Beočin dobila sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata putem javnih konkursa u oblasti sporta, obrazovanja i zdravstva

Najavljena realizacija zacrtanih planova u 2017. godini predsednika opštine Beočin Mitra Milinkovića i opštinskog rukovodstva počela je da se ostvaruje. Prioritet dat projektima i programima sa ciljem boljih uslova života građana pravilna je i pravovremena procena koja se ostvaruje već početkom godine dobrim projektima i apliciranjem prema konkursima republičkih i pokrajinskih fondova.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević uručili su danas u Pokrajinskoj vladi ugovore predstavnicima gradova, opština i zdravstvenih institucija, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata na konkursima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 1.404.436.320,00 dinara i taj iznos dobiće 39 opština i 11 institucija za realizaciju 68 projekata.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je tokom januara sprovela sedam konkursa, i to za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta, saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i zdravstvene zaštite.

U skladu sa odlukom o dodeli sredstava, opštini Beočin je dodeljeno ukupno 14.379.428,19 dinara za realizaciju projekata u sportu za sanaciju i adaptaciju sportskih terena u javnom parku 5.000.000,00 dinara i u obrazovanju za energetsku sanaciju PU "Ljuba Stanković" zamena krova na objektu "Bubamara" u Beočinu 9.379.428,19 dinara.

Za finansiranje i sufinansiranje nabavke medicinske opreme i beočinskom Domu zdravlja opredeljeno je 3.450.000,00 dinara pri čemu će za nabavku sanitetskog vozila ovaj dom zdravlja izdvojiti i dodatnih 1.150.000,00 dinara sopstvenih sredstava.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
937