Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 9. februar 2017.

9. sednica Skupštine opštine Beočin

9. sednica Skupštine opštine Beočin

U četvrtak, 9. februara 2017. godine u Velikoj sali održana je 9. po redu redovna sednica Skupštine opštine Beočin. Sednici su pored odbornika prisustvovali predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, članovi opštinskog veća, direktori javnih preduzeća i ustanova, predstavnici saveta mesnih zajednica i stručnih službi opštinske uprave.

9. sednica Skupštine opštine Beočin9. sednica Skupštine opštine Beočin

Sednici kojoj su se odazvali svi odbornici, predsedavao je predsednik SO Beočin Zoran Stokuća, a na dnevnom redu našlo se 36 tačaka kojima su bila obuhvaćena značajna pitanja iz oblasti nadležnosti i odlučivanja Skupštine opštine.

9. sednica Skupštine opštine Beočin9. sednica Skupštine opštine Beočin

U prvom redu našla su se Rešanja o davanju saglasnosti na finansijske planove mesnih zajednica, opštinskih struktura kao i javnih preduzeća i ustanova. Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Beočin za 2016. godinu, Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa JP „Građavinsko zemljište i putna privreda“ i JP „Sportsko poslovni centar Beočin“, Predlog Odluke o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Beočin, predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin, Predlog Rešenja o razrešenju i postavljenju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za mlade, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i druga pitanja iz domena rada lokalnog parlamenta.

9. sednica Skupštine opštine Beočin9. sednica Skupštine opštine Beočin

9. sednica Skupštine opštine Beočin9. sednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
934