Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 2. februar 2017.

Opštinsko veće 26. sednica

Opštinsko veće 26. sednica

U Velikoj sali skupštine opštine Beočin održana 26. po redu sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik opštine Beočin Mitar Milinković.

Pored članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali predsednik Skupštine opštine Beočin Zoran Stokuća, načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić-Ilić, šefovi službi Opštinske uprave, direktori javnih preduzeća i ustanova i svi predsednici ili predstavnici sveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Beočin.

Opštinsko veće 26. sednicaOpštinsko veće 26. sednica

Pred članovima Opštinskog veća na razmatranju se našlo 52. tačke dnevnog reda. Razmatrani su, usvojeni i upućeni skupštini opštine na razmatranje predlozi rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove svih mesnih zajednica sa teritorije opštine Beočin za 2017. godinu, o davanju saglasnosti na finansijske planove predsednika skupštine opštine Beočin, predsednika opštine Beočin, Opštinskog veća, Pravobranilaštva i opštinske uprave Beočin, javnih preduzeća i ustanova.

Opštinsko veće 26. sednicaOpštinsko veće je usvojilo i odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP ,,Toplana” Beočin i JKP ,,Beočin” Beočin i predlog odluke o vršenju eksterne revizije Završnog račina budžeta opštine Beočin za 2016. godinu kao i rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin i JP “Sportsko poslovni centar“ Beočin. Usvojeni su i pravilnici za dodelu sredstava iz budžeta opštine za programe iz oblasti kulture i obrazovanja, redovne aktivnosti udruženja kao i crkvama i verskim zajednicama i odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine u oblasti javnog informisanja u 2017. godini.

Opštinsko veće 26. sednicaOpštinsko veće 26. sednica

Pred članovima Veća na razmatranju su se našli i predlozi rešenja o kadrovskim promenama u okviru skupštinskih radnih tela, komisija i saveta, kao i predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi.

Sednica veća završena je redovnom tačkom kojom se obuhvataju pitanja, predlozi i zahtevi iz delokruga rada Opštinskog veća.

Opštinsko veće 26. sednicaOpštinsko veće 26. sednica

-
-
-
-
-
-
-
-