Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 28. decembar 2016.

Opština Beočin potpisala ugovore o stipendiranju sa najuspešnijim studentima

Opština stipendira dvanaest studenata

Opština stipendira dvanaest studenata

Opština Beočin u školskoj 2016/2017 godini stipendiraće 12 najuspešnijih studenata. Prigodna svečanost potpisivanja održana je u sali skupštine opštine Beočin. Ugovore je u ime opštine potpisao predsednik opštine Mitar Milinković.

Opština stipendira dvanaest studenataOpština stipendira dvanaest studenata

Odlukom Komisije za dodelu stipendija studentima stipendiju za školsku 2016/2017. godinu, koja će mesečno iznositi 6.000,00 dinara, dobili su: Marta Gašpar iz Luga – Filozofski fakultet Novi Sad - Pedagogija, prva godina master studija; Jovana Arsenović iz Rakovac – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Biomedicinsko inenjerstvo, druga godina; Monika Zelenković iz Beočina – Filozofski fakultet Novi Sad- Engleski jezik i književnost, četvrta godina; Katarina Blagojević iz Beočina – Medicinski fakultet Novi Sad- Specijalna rehabilitacija, četvrta godina; Marina Klišanić iz Beočina – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Energetika, elektronika i telekomunikacije, prva godina master studija; Bojana Dabić iz Beočina – Poljoprivredni fakultet Novi Sad – Agronomija prva godina doktorskih studija; Ivana Tešanović iz Beočina – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad- Elektronsko poslovanje, prva godina master studija; Nenad Rad iz Beočina – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Elektronsko poslovanje, prva godina master studija; Svetozar Stojković iz Banoštora - Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Računarstvo i automatika, četvrta godina; Milica Vrgović iz Beočina – Ekonomski fakultet Subotica – Finansije, bankarstvo i osiguranje, treća godina; Gordana Ninković iz Suseka - Filozofski fakultet Novi Sad – Ruski jezik i književnost, druga godina i Emina Drmaku iz Beočina – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd – Strukovni medicinski radiolog, treća godina.

Opština stipendira dvanaest studenataOpština stipendira dvanaest studenata

-
-
-
-
-
-
-
-