Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 27. decembar 2016.

Održana 23. redovna sednica Opštinskog veća

Održana 23. redovna sednica Opštinskog veća

Održana 23. redovna sednica Opštinskog većaPo redu, 23. sednica u ovoj godini Opštinskog veća, održana je 27. decembra u Maloj sali u zgradi Skupštine opštine Beočin. Sednicom je predsedavao Predsednik Veća i Opštine Beočin Mitar Milinković, a pored Zamenika predsednika Milanka Bjelobrka i svih članova Veća, sednici su prisustvovali i Predsednik skupštine opštine Zoran Stokuća i predstavnici Opštinske uprave, šefovi službi i izvestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Održana 23. redovna sednica Opštinskog većaOdržana 23. redovna sednica Opštinskog veća

Značajna pitanja iz oblasti Opštinskog veća odnosila su se na rad i delovanje lokalne samouprave, odnosno korišđenje sredstava budžeta Opštine, a sadržana u sledećim predlozima: Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na konvertovanje potraživanja opštine Beočin po osnovu poreza na zarade u udeo opštine Beočin u kapitalu "DES" d.o.o. Novi Sad i Predlog Zaključka o utvrđivanju uputstava o radu i postupanju Opštinske uprave, direktnih i indirektnih korisnika budžeta. Razmatrane su i molbe, zahtevi i drugi dopisi građana i pravnih lica, čime je i završena ova sednica Veća.

Održana 23. redovna sednica Opštinskog većaOdržana 23. redovna sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-