Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 21. decembar 2016.

8. sednica Skupštine opštine Beočin

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

U Velikoj sali skupštine opštine Beočin, u sredu, 21. decembra 2016. godine održana je 8. redovna sednica Skupštine opštine Beočin na kojoj su raspravljna veoma značajna pitanja iz oblasti njene nadležnosti i odlučivanja.

Sednici su prisustvovali svi odbornici, a istom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Beočin Zoran Stokuća.

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinuIzglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

Pored odbornika sednici su prisustvovali: Predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, članovi Opštinskog veća, Zamenik predsednika opštine Milanko Bjelobrk, Načelnica opštinske uprave, predstavnici nadležnih službi OU i predstavnici javnih preduzeća.

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinuIzglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

Za osmu sednicu dnevni red je brojao sedam tačaka. Najznačajnije tačke dnevnog reda bile su Predloge odluka o budžetu opštine Beočin za 2017. godinu i o Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2017. godinu.

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinuIzglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

Pred odbornicima su se na razmatranju našli i Predlog odluke o davanju saglasnosti na statut Javno komunalnog preduzeća "Beočin", kao i Predlog odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine.

Izglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinuIzglasan budžet opštine Beočin za 2017. godinu

Na dnevnom redu ove skupštine našao se i Predlog Zaključka o usvajanju teksta ugovora o distribuciji i upravljanju distributivnim sistemom sa DP "Novi Sad - Gas" Novi Sad, kao i promena radno pravnog statusa člana Opštinskog veća.

Sednica je završena odborničkim, pitanjima i predlozima.

-
-
-
-
-
-
-
-