Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 8. децембар 2016.

Oдржанe 21. и 22. седница Општинског већа

Oдржанe 21. и 22. седница Општинског већа

У четвртак 15. децембра 2016. године са почетком у 8,30 часова у згради Скупштине општине Беочин у Малој сали одржана је 22. редовна седница Општинског већа Општине Беочин.

На Дневном реду ове седнице којом је председавао председник Општинског већа и Општине Беочин Митар Милинковић у 11. тачака Дневног реда нашла су се значајна питања из појединих области функционисања локалне самоуправе и креирања Буџета општине Беочин за 2017. годину и друга питања значајна за решавање појединачних питања правних лица, обраћања и захтева грађана.

Oдржанe 21. и 22. седница Општинског већаOдржанe 21. и 22. седница Општинског већа

Овом седницом обухваћене су следеће тачке Дневног реда: Предлог Одлуке о буџету општине Беочин за 2017. годину; Предлог Кадровског плана; Предлог Одлуке о платама и накнадама функционера-постављених лица, службеника на положају, одборника, чланова управних и надзорних одбора и радних тела органа општине, Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин; Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Беочин – катастарске парцеле 1631/93 К.О. Беочин; Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Савета за здравље општине Беочин и друга питања.

Oдржанe 21. и 22. седница Општинског већаOдржанe 21. и 22. седница Општинског већа

Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта "Успостава Хот-спот локација у Општини Беочин - Друга фаза" и друга питања, предлози и захтеви, решавани су на 21. седници Општинског већа одржаној 13.12.2016. године.

Oдржанe 21. и 22. седница Општинског већаOдржанe 21. и 22. седница Општинског већа

Седницама су поред чланова Већа, председника Скупштине општине, Помоћника председника општине и начелнице Општинске управе присуствовали и шефови служби ОУ ради појашњења и давања стручног мишљења у вези наведених тема тачака дневног реда.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
919