Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8. decembar 2016.

Održana 20. sednica Opštinskog veća

Održana 20. sednica Opštinskog veća

U četvrtak 8. decembra 2016. godine sa početkom u 8,30 časova u zgradi Skupštine opštine Beočin u Maloj sali održana je 20. redovna sednica Opštinskog veća Opštine Beočin.

Održana 20. sednica Opštinskog većaOdržana 20. sednica Opštinskog veća

Na Dnevnom redu ove sednice kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća i Opštine Beočin Mitar Milinković u 8. tačaka Dnevnog reda našla su se značajna pitanja iz pojedinih oblasti funkcionisanja lokalne samouprave i kreiranja Budžeta opštine Beočin za 2017. godinu.

Održana 20. sednica Opštinskog većaOdržana 20. sednica Opštinskog veća

Sednici su pored članova Veća, predsednika Skupštine opštine, Pomoćnika predsednika opštine i načelnice Opštinske uprave prisustvovali i šefovi službi OU radi pojašnjenja i davanja stručnog mišljenja u vezi tema tačaka dnevnog reda.

Održana 20. sednica Opštinskog većaOdržana 20. sednica Opštinskog veća

Pored navedenog prisutni su upoznati i sa Izveštajem Republičkog hidrometeorološkog zavoda o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra "Fruška Gora" u toku 2016. godine, a sednica Veća završena je redovnom tačkom kojom se obuhvataju pristigla pitanja, predlozi i zahtevi.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
918