Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 5. decebar 2016.

Konferencija o unapređenju politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i podizanje svesti institucija i poslodavaca u javnosti

Konferencija o unapređenju politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U cilju razmene iskustava u primeni mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ukazivanja na značaj višesektorskog partnerstva u stvaranju efikasnijeg privrednog ambijenta u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam održana je konferencija u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu.

Prateći tokove kretanja i događanja u toj oblasti i u nastojanju poboljšanja sveukupne situacije i pomoći osobama sa invaliditetom u našoj sredini ovoj Konferenciji prsustvovali su i predstavnici lokalne samouprave opštine Beočin.

Konferencija o unapređenju politike zapošljavanja osoba sa invaliditetomKonferencija o unapređenju politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U uvodnim izlaganjima prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava obratili su se potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, zamenik pokrajinskog sekretara Pavle Počuč, predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku i direktor edukativnog centra. Pri tome, za budući period i angažovanje u toj oblasti, naglašeni su sledeći bitni elementi: edukacija, finansijska podrška, logistička i savetodavna podrška, podizanje svesti javnosti o značaju socijalne politike i socijalnog preduzetništva kao i kriterijumi i bodovanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom u preduzećima koja konkurišu za sredstva u okviru konkursa koji će biti raspisani.

U temama ove konferencije i edukativnog predavanja obrađeni su i odnosi između tražioca posla i davaoca posla, uloga i značaj Radnog centra, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kakvu vrstu podrške mogu da očekuju poslodavci u otvorenoj privredi, položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada, zapošljavanje mladih sa hendikepom u procesu prelaska sa visokog obrazovanja na tržište rada, Fondovi EU za projekte i ideje i uloga medija u službi unapređenja privrednog ambijenta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

-
-
-
-
-
-
-
-