Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 6. oktobar 2016.

Opština Beočin na mapi međunarodnog rečnog turizma

Opština Beočin na mapi međunarodnog rečnog turizma

U četvrtak 6. oktobra 2016. godine, u Beogradu je u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija potpisan ugovor između Opštine Beočin, Javnog preduzeća „Građevinsko zemljište i putna privreda“, i predstavnika ovog Ministarstva kojim se pristupa realizaciji Projekta - „Izgradnja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u Banoštoru.

Predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, tom prilikom, istakao je značaj ovog Projekta ne samo lokalnog karaktera već i regionalnog i međunarodnog. Ovakvo putničko pristanište već je definisano u Strategiji turizma Ministarstva, a opština Beočin bila je inicijator s obzirom na značajne turističke, kulturne i verske potencijale naše opštine. Projekat bi trajao do 2018. godine, tačnije do samog završetka kompletnog pristaništa, a iznos bespovratnih sredstava predviđenih ovim ugovorom je 20.000.000,00 dinara. Isti bi se sprovodio kroz više faza, a uključuje i druge značajne institucije i subjekte iz oblasti vezanih za njegovu realizaciju.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900