Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 6. oktobar 2016.

Opštinsko veće 15. sednica

Opštinsko veće 15. sednica

U Velikoj sali za sastanke Skupštine opštine Beočin održana je 15. po redu sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Opštine Mitar Milinković.

Opštinsko veće 15. sednicaOpštinsko veće 15. sednica

Pored članova Veća sednici su prisustvovali predsednik Skupštine opštine Zoran Stokuća, načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić-Ilić, šefovi službi OU, predsednici Saveta mesnih zajednica i direktori javnih preduzeća i ustanova.

Opštinsko veće 15. sednicaOpštinsko veće 15. sednica

Na dnevnom redu našlo se 40. tačka, a razmatrane su, usvojene i upućene Skupštini opštine na donošenje predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova i planova i programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji opštine Beočin za 2016. godinu, predlozi rešenja na Finansijske planove po rebalansu za 2016. godinu za Mesne zajednice Rakovac, Beočin grad, Beočin, Brazilija, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug kao i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijske planove po rebalansu za 2016. godinu za Skupštinu opštine Beočin, Pravobranilaštvo opštine Beočin, Predsednika opštine Beočin i Opštinsko veće. Razmatrani su i usvajani i predlozi rešenja iz oblasti rada Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“, zatim Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog centra opštine Beočin i Zaključak o davanju saglasnocti na Plan i program rada zimske službe za 2016/2017. godinu.

Opštinsko veće 15. sednicaOpštinsko veće 15. sednica

Pred članovima Veća na razmatranju su se našli i predlozi rešenja o kadrovskim promenama u okviru skupštinskih radnih tela, komisija i saveta, kao i zahtevi građana za rešavanje nekih pitanja iz nadležnosti rada Opštiskog veća.

-
-
-
-
-
-
-
-