Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 12. septembar 2016.

Opštinsko veće 11. sednica

Opštinsko veće 11. sednica

Danas je u Velikoj sali skupštine opštine Beočin održana 11. po redu sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik opštine Mitar Milinković.

Pored članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali predsednik Skupštine opštine Zoran Stokuća, načelnica opštinske uprave Katarina Ostojić-Ilić, šefovi službi opštinske uprave i direktori javnih preduzeća i ustanova.

Opštinsko veće 11. sednicaOpštinsko veće 11. sednica

Pred članovima Opštinskog veća na razmatranju se našlo 24 tačke dnevnog reda. Razmatrane su, usvojene i upućene Skupštini opštine na razmatranje sledeći predlozi odluka: Odluke o usklađivanju osnivačkih akata javnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti, Odluke o izmenama Odluke o platama i naknadama izabranih, postavljenih i imenovanih lica, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata romske nacionalnosti kao i Predlog Odluke o rebalansu budžeta opštine Beočin za 2016. godinu.

Opštinsko veće 11. sednicaOpštinsko veće 11. sednica

Opštinsko veće upoznato je i sa izveštajem Republičkog hidrometeorološkog zavoda o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra "Fruška gora" u periodu od 15.04.2016. godine do 15.07.2016. godine, a na sednici je data i saglasnost na Predškolski program Predškolske ustanove "Ljuba Stanković" Beočin.

Pored toga članovi Veća su razmatrali predloge rešenje o kadrovskim promenama u okviru komisija, saveta, odbora i stručnih timova, kao i zahteve građana, a iz delokruga svog rada.

Opštinsko veće 11. sednicaOpštinsko veće 11. sednica

-
-
-
-
-
-
-
-