Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 14. septembar 2016.

Savet za zdravstvo

Savet za zdravstvo

Savet za zdravstvoDruštvena briga za javno zdravlje na nivou autonomne pokrajine,odnosno jedinice lokalne samouprave obuhvata mere za obezbeđivanje i sprovođenje aktivnosti u oblastima delovanja javnog zdravlja, u okviru posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja, od interesa za stanovništvo na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. U tom cilju danas je u opštini Beočin održan prvi radni sastanak Stalne konferencije gradova i opština, predstavnika Instituta za javno zdravlje Vojvodine i predstavnika opštine Beočin,članova Saveta za zdravstvo. Tema ovog prvog sastanka su nadležnosti lokalnih samouprava i aktivnosti vezane za nov Zakon o javnom zdravlju kao i Plan program aktivnosti do kraja 2016. godine.

Savet za zdravstvoSavet za zdravstvo

O unapređenju zdravlja stanovništva podrškom i aktivnostima saveta za zdravstvo jedinice lokalne samouprave govorile su Jasmina Tanasić šef odeljenja za društvene delatnosti Stalne konferencije gradova i opština i predstavnice Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Ukropina i Dragana Milijašević. Na sastanku su ispred lokalne samouprave prisustvovali predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, zamenik predsednika Milanko Bjelobrk, predsednik skupštine opštine Zoran Stokuća, načelnica opštinske uprave Katarina Ostojić- Ilić, Masoud Momeni Sedehi direktor Doma zdravlja "Dr Dušan Savić-Doda" i članovi saveta za zdravstvo. Na sastanaku je dogovorena dinamika sedećih satanaka i aktivnosti u toku oktobra meseca.

-
-
-
-
-
-
-
-