Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 3. jun 2016.

Opštinsko veće – 1. sednica

Opštinsko veće – 1. sednica

Danas je u maloj sali Skupštine opštine Beočin održana 1. sednica Opštinskog veća u novom sazivu, kojom je predsedavao predsednik opštine Mitar Milinković. Pored članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali predsednik Skupštine opštine Zoran Stokuća, načelnica opštinske uprave Katarina Ostojić-Ilić i šef službe za finansije Marina Prekogačić.

Opštinsko veće – 1. sednicaOpštinsko veće – 1. sednica

Pred članovima Opštinskog veća našlo se na razmatranju 25 tačaka dnevnog reda. Razmatrani su, usvojeni i upućeni Skupštini na razmatranje sledeći predlozi: Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Beočin za 2015. godinu, Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća "Sportsko poslovni centar Beočin” Beočin, Predlog rešenja o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća "Sportsko poslovni centar Beočin” Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije, Predlog rešenja o imenovanju Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za predstavke i žalbe, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Toplana” Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Toplana” Beočin, Predlog Rešenja o rezrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Sportsko poslovni centar Beočin” Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Sportsko poslovni centar Beočin” Beočin, Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra opštine Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Kulturnog centra opštine Beočin, Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda” Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda” Beočin, Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Ljuba Stanković” Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Ljuba Stanković” Beočin, Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra opštine Beočin, Predlog rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Kulturnog centra opštine Beočin, Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda”, Predlog Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda” Beočin, Predlog odluke o izmenama Odluke o platama i naknadama izabranih,postavljenih i imenovanih lica, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine, Predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za projekat koncesije poveravanja obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji opštine Beočin.

Na dnevnom redu sednice Opštinskog veća našao se i usvojen je predlog rešenja o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja.

-
-
-
-
-
-
-
-