Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 19. oktobar 2015.

Kupljena računarska oprema

Imajući u vidu činjenicu da su Romi najbrojnija nacionalna manjina u opštini Beočin (prema Popisu iz 2011. čine 9,5% ukupnog stanovništva) i da u samom naselju Beočin postoje dva većinski romska naselja, lokalna samouprava je do sada sprovela brojne projekte koji su uticali na poboljšanje života Roma kroz više aspekata: infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo i drugo.

Opština Beočin je uz finansijsku pomoć dobijenu na osnovu konkursa APV- Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kupila računarsku opremu (dva laptop računara, monitor, tri multifunkcionalna aparata-štampač,fotokopir,skener,11 UPS uređaja) za romski omladinski Dom kulture.

Cilj ove aktivnosti je bilo stvaranje uslova za kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena omladine romske nacionalnosti kao i veći stepen društvenog aktivizma kod mladih.

-
-
-
-
-
-
-
-