Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANjE
DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG
OTPADA OPERATERA „Paper Pulp Products“ d.o.o.
BEOČIN, Naselje Dunav bb

Beočin, 09.10.2015. godine

Opštinska uprava Beočin, Služba za inspekcijske poslove i urbanizam, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera „Paper Pulp Products“ d.o.o. Beočin, Naselje Dunav, na lokaciji operatera, k.p. broj 1632/4 KO Beočin. 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 08.10.2015. godine operater „Paper Pulp Products“ d.o.o. Beočin, Naselje Dunav bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole:

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.11.2015. godine. 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti do 08.11.2015. godine svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 časova u Opštinskoj upravi Beočin, Službi za inspekcijske poslove i urbanizam, kancelarija broj 9, Beočin, Svetosavska 25.

-
-
-
-
-
-
-
-