Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Opštine Bačkog regiona, 18. jul 2015.

Inicijativa za formiranje osam Lokalnih akcionih grupa

Regionalna razvojna agencija Bačka u saradnji sa Evropskim pokretom Novi Sad i osam opština sa prostora Bačke, realizovaće u narednih godinu dana projekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ koji ima za cilj smanjene siromaštva u ruralnim sredinama umrežavanjem lokalnih inicijativa, odnosno formiranjem Lokalno-akcionih grupa (LAG) radi pripreme za efikasno korišćenje sredstava Evropske unije namenjenih ruralnom razvoju.

Ovim projektom uspostaviće se kapaciteti lokalnih aktera 8 opština Bačke za korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije namenjenih ruralnom razvoju - IPARD, posebno sredstava namenjenih za realizaciju mere LEADER. Za sredstva namenjena realizaciji mere LEADER pravo da konkurišu imaće upravo lokalno-akcione grupe.

U sklopu projekta lokalne-akcione grupe (lokalna partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora) biće upoznate sa procedurama za korišćenje sredstava za ruralni razvoj prema najboljim evropskim iskustvima.
Projekat predviđa i izradu lokalnih strategija ruralnog razvoja za svaku od opština po LEADER metodologiji, odnosno aktivno učešće lokalnih-akcionih grupa u definisanju i izradi pomenutih strategija.
Implementacija ovog projekta deo je širih aktivnosti Regionalne razvojne agencije Bačka na pripremi regiona Bačke za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske Unije, te se očekuje da nakon njegove realizacije potencijalne lokalne-akcione grupe budu u potpunosti spremne da samostalno konkurišu za sredstva namenjena realizaciji mere LEADER IPARD-a.

Na konkursu „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ raspisanom od strane TIM-a za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije projekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ ocenjen je najvećim brojem bodova u okviru tematske oblasti „Ruralni razvoj“ a ukupno kao drugi na rang listi. Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbedila je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Projekat će biti realizovan na teritoriji Opština Bač, Beočin, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Srbobran, Vrbas, Žabalj i Titel.

Izvor: http://www.rda-backa.rs/

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
811