Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beograd, 23. jun 2015.

Konferencija „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka poboljšanju poslovne klime”

Konferencija „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka poboljšanju poslovne klime”Stalna konferencija gradova i opština - SKGO i OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje, uz finansijsku pomoć Švajcarske vlade, su organizovali jednodnevnu konferenciju „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka poboljšanju poslovne klime“. Cilj konferencije je da se ukaže na značaj regulatorne reforme, kao nosećeg stuba unapređenja investicione klime i konkurentnosti privrede i predstave postignuti rezultati reforme u lokalnim samoupravama. Konferencija je održana 23. juna 2015. godine u Sava centru, u Beogradu.

Predstavnici Vlade Republike Srbije i državnih institucija, lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija su diskutovali o načinima kako da se unapredi kvalitet regulative, ojača saradnja nacionalnog i lokalnog nivoa, razvije bolje poslovno okruženje i pojednostavi administracija.

Na konferenciji je održana i panel diskusija na temu regulatorne reforme u oblasti planiranja i izgradnje, ali i prepreka u implementaciji novog zakona i podzakonskih akata.

Generalni sekretar SKGO i nacionalni direktor projekta, Đorđe Staničić rekao je da je cilj projekta, koji je urađen u saradnji sa OPTIMUS-om i uz finansijsku pomoć Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove, pomoć građanima i privredi kako bi im lokalna administracija bila na usluzi na što jednostavniji, jeftiniji i transparentniji način.

Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivan Bošnjak, je istakao da Srbija mora da unapredi rad administracije na lokalnom nivou i zbog postojećih i zbog potencijalnih investitora. "Unapređenje administrativnih procedura je deo tržišne utakmice, a istovremeno se očekuje da administracija ne otežava život ni privredi ni građanima", kazao je g-din Bošnjak.

Opštinu Beočin su na ovom događaju predstavljali predsednik opštine Milan Šodić i načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić Ilić.

Izvor: www.optimus.org.rs.

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
806