Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beograd, 2. jun 2015.

Sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština

Sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština

Sedma sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština održana je u utorak, 2. juna, u sedištu SKGO. Osim članova Predsedništva, sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U prvom delu sednice razmatrana su tri nacrta Zakona:

  1. Nacrt zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru;
  2. Nacrt zakona o opštem upravnom postupku, i
  3. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti žiovotinja (radna verzija).

Nakon diskusije o Nacrtu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Predsedništvo je zaključilo da je potrebno unaprediti tekst Nacrta zakona i u tom pravcu dati su koncepcijski komentari i konkretni predlozi za izmene i dopune pojedinih odredbi. Koncepcijski komentari i konkretni predlozi se, pre svega, odnose na: pitanje podele gradova i opština u grupe, korekciju smanjivanja broja zaposlenih u kontekstu na devastirane i male opštine, detaljnije definisanje Programa racionalizacije, jasnije definisanje kriterijuma za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih, finansiranje otpremnina i mogućnost uvođenja stimulativne otpremnine, preuzimanje zaposlenih iz svih organizacionih oblika u sistemu LS, definisanje posebnih pravila za zaposlene u predškolskim ustanovama, regionalnim ustanovama i javnim preduzećima i dr. Komentari i predlozi sa detaljnim objašnjenjem prosleđeni su resornom ministarstvu.

Predsedništvo je podržalo donošenje novog Zakona o opštem upravnom postupku i uputilo apel Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da u skladu sa svojim mogućnostima isplanira sredstva za obuke zaposlenih, u kasnijoj primeni ovog propisa.

Sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opštinaU pogledu Radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja, posebno je naglašeno da SKGO ne podržava eutanaziju odnosno ubijanje zdravih životinja, pasa i mačaka. S tim u vezi, SKGO se zahvaljuje predstavnicima Uprave za veterinu koji su još jednom istakli da to ne predstavlja intenciju najavljenih izmena propisa. Imajući u vidu da resorno ministarstvo nije još pripremilo nacrte propisa za javnu raspravu, Predsedništvo je predložilo Ministarstvu da uključi predstavnike SKGO u radnu grupu koja radi na predlozima koji se odnose na nadležnosti JLS u vezi sa domacćim životinjama i kućnim ljubimcima. Takođe, Predsedništvo je razmatralo i Upravi za veterinu pri resornom ministarstvu dostavilo načelne predloge koji su svrstani u tri grupe:

  1. obezbeđivanje adekvatnog pravnog okvira za delovanje JLS i kontrolu u oblasti držanja domaćih životinja, a posebno kućnih ljubimaca: pasa i mačaka;
  2. obezbeđivanje finansijskih preduslova za sprovođenje zakonom utvrđenih nadležnosti JLS;
  3. mere JLS u cilju donošenja i usaglašavanja lokalnih akata sa Zakonom i podzakonskim aktima i razvoja svesti građana o odgovornom vlasništvu i unapređenja saradnje sa udruženjima za zaštitu životinja.

Prisutni su informisani i o najvažnijim aktivnostima u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, kao i o rezultatima sprovedenog istraživanja u okviru projekta "Evropski gradonačelnici - politički lideri u evropskim gradovima".

Opštinu Beočin su na sednici Predsedništva predstavljali predsednik opštine Milan Šodić i načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić Ilić.

Izvor: http://www.skgo.org/reports/details/1656

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
799