Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 26. maj 2015.

Uskoro konkurs za interno raseljena lica

Obezbeđena sredstva za kupovinu dve kuće

Obezbeđena sredstva za kupovinu dve kuće

Zahvaljujući sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (2.034.000,00 dinara) i sufinansirajućim sredstvima Opštine Beočin (226.000,00 dinara), uskoro treba očekivati raspisivanje javnog oglasa za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica koja žive na teritoriji Opštine za kupovinu dve kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Iznos sredstava namenjen za ovaj konkurs ne može biti veći od 1.130.000,00 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika i 180.000,00 dinara za nabavku građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne kuće. Javni poziv koji Komisija bude raspisala biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Beočin (www.beocin.rs), oglasnim tablama Opštine Beočin i mesnim zajednicama.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
792