Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 22. maj 2015.

30. sednica Skupštine opštine Beočin

30. sednica Skupštine opštine Beočin

Na današnjem 30. zasedanju Skupštine opštine Beočin, kojim je predsedavao predsednik Stevan Đurđević, pred odbornicima se našao dnevni red sačinjen od 22 tačke.

30. sednica Skupštine opštine Beočin30. sednica Skupštine opštine Beočin

Sednici su pored odbornika prisustvovali i predsednik opštine Milan Šodić, članovi Opštinskog veća, zamenik predsednika opštine Milan Čačić, pomoćnik predsednika opštine Mitar Milinković, načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić Ilić, predstavnici nadležnih službi Opštinske uprave, opštinski javni pravobranilac Ružica Kuzmanović, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

30. sednica Skupštine opštine Beočin30. sednica Skupštine opštine Beočin

Odbornici su usvojili Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodeli zvanja počasnog građanina opštine Beočin Bojanu Pajtiću, Predlog Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Statuta opštine Beočin kao i Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Beočin za 2015. godinu.

30. sednica Skupštine opštine Beočin30. sednica Skupštine opštine Beočin

Skupština je razrešila dosadašnje članove Opštinskog veća Jovana Kukolja i Gorana Dobrijevića, i za novog člana Opštinskog veća imenovala Gorana Janjića iz Beočina.

Odbornici su odlučivali i o kadrovskim promenama u skupštinskim komisijama, savetima, upravnim i školskim odborima javnih ustanova kao i u nadzornim odborima javnih preduzeća. Takođe, na današnjem zasedanju usvojen je Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Sportsko poslovni centar“ Beočin, i razmatran Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2014. godinu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
791