Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Novi Sad, 19. maj 2015.

Konferencija „Kreativna ekonomija i razvoj 2021“ – opština Beočin među učesnicima

Konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021

Danas je u prostorijama novosadskog Kulturnog centra održan prvi dan konferencije Kreativna ekonomija i razvoj 2021. Konferencija pod nazivom „Kreativna ekonomija i razvoj 2021“ počela je sa temom „Kultura kao pokretač ekonomskog razvoja“ a o njoj su govorili Član gradskog veća za privredu Goran Sečujski, Desanka Jovičić iz službe za lokalno ekonomski razvoj opštine Beočin, Milica Vračarić iz Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ivanka Tasić iz Turističe agencije „Panakomp“.

Konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021Konferenciju je svojim govorom otvorio predsednik organizacionog odbora „Novi Sad 2021“ dr Andrej Fajgelj, koji se usputno osvrnuo na nedovoljnu informisanost sugrađana o čitavom projektu. Fajgelj je napomenuo da kandidatura Novog Sada sa sobom povlači i socijalno ekonomski razvoj grada, te da u sebe uključuje puno šire reference od same kulture. – Zato je ovo projekat u kome treba da učestvuje svaki pojedinac, ali sa težnjom unapređenja samog projekta. Jedini i najveći pobednik, primarno mora biti sam Novi Sad – rekao je Fajgelj.

Primarni cilj ovog projekta je solidarnost sa naporima grada Novog Sada, u nastojanjima da osvoji kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Pored toga konferencija će otvoriti, ali i dati odgovore na mnoga zanimljiva i intrigantna pitanja u vezi same kandidature i njenog značaja. Kulturni centar Novog Sada i dalje istrajava u ideji da se progres i modernizacija društva mogu vršiti isključivo zajedničkim naporima.

Viđenje čitavog događaja dao je i član Gradskog veća za privredu Goran Sečujski koji je na pravi način prepoznao značaj ove konferencije, kao i velikih napora koji su uloženi u čitavu promociju događaja. On veruje kako se ulaganje u kulturu, uvek povoljno manifestuje i na ekonomskom planu, kao i da kultura uvek stvara i pozitivan imidž grada, koji se u njenom kontekstu spominje.

Izvor:http://novisad2021.rs/konferencija-kreativna-ekonomija-i-razvoj-2021-2/?jez=lat

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
787