Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 11. maj 2015.

Opštinsko veće – 102. sednica

Opštinsko veće – 102. sednica

Danas je u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održana 102. sednica Opštinskog veća, na kojoj su članovi razmatrali dnevni red sačinjen od 26 tačaka.

Razmatrani su, usvojeni i upućeni Skupštini na razmatranje sledeći predlozi: Predlog Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Statuta opštine Beočin, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Beočin za 2015. godinu, Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Sportsko poslovni centar Beočin“ Beočin sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Sportsko poslovni centar Beočin“ Beočin, Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2014. godinu, Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodeli zvanja počasnog građanina opštine Beočin Bojanu Pajtiću, Predlog Komisije za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Beočin za programe i projekte iz oblasti kulture i redovne aktivnosti i programe udruženja za 2015. godinu.

Na dnevnom redu sednice Opštinskog veća našle su se i tačke koje se odnose na kadrovske promene u skupštinskim komisijama, savetima, školskim i upravnim odborima javnih ustanova u Beočinu i nadzornim odborima javnih preduzeća.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
783