Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 16. april 2015.

29. sednica Skupštine opštine Beočin

29. sednica Skupštine opštine Beočin

Na današnjem 29. zasedanju Skupštine opštine Beočin, kojim je predsedavao predsednik Stevan Đurđević, pred odbornicima se našao dnevni red sačinjen od 20 tačaka.

Sednici su pored odbornika prisustvovali i predsednik opštine Milan Šodić, članovi Opštinskog veća, predstavnici javnih preduzeća i ustanova, načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić Ilić, šefovi nadležnih službi Opštinske uprave kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

29. sednica Skupštine opštine Beočin29. sednica Skupštine opštine Beočin

Odbornici su usvojili Predlog Odluke o dopuni Odluke o opštinskoj upravi, Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa opštine Beočin za 2014. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan DZ „Dušan Savić Doda“ Beočin za 2015. godinu.

Kada je u pitanju urbanizam i plansko uređenje, na dnevnom redu današnjeg zasedanja našle su se sledeće tačke, koje su i usvojene od strane prisutnih odbornika: Odluka o izradi Plana detaljne regulacije nove radne zone u K.O. Beočin, Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks ciglane „Čerević“, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije.

29. sednica Skupštine opštine Beočin29. sednica Skupštine opštine Beočin

Skupština je razrešila dosadašnjeg direktora JKP „Beočin“ Beočin Luku Apića, vršioca dužnosti direktora JP „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin Vitomira Stojilkovića i vršioca dužnosti direktora JP „Sportsko poslovni centar“ Beočin Zoranu Marinković, i imenovala vršioce dužnosti direktora u navedenim preduzećima: za vršioca dužnosti direktora JKP „Beočin“ imenovan je Nebojša Mirković, Luka Apić je vršilac dužnosti direktora u JP „Građevinskog zemljišta i putna privreda“ dok je za vršioca dužnosti direktora u JP „Sportsko poslovni centar“ Beočin imenovan Željko Malkoč.

Odbornici su odlučivali i o kadrovskim promenama u skupštinskim komisijama, savetima kao i u Upravnim odborima javnih ustanova. Takođe, na današnjem zasedanju Skupština je dala saglasnost na Odluku o prvim izmenama i dopunama Statuta JP „Sportsko poslovni centar Beočin“.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
766