Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Vrdnik, 1. i 2. april 2015.

LEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regiona

LEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regiona

U sredu, 01.04.2015. godine u hotelu „Premier Aqua“ u Vrdniku, počela je sa radom dvodnevna “LEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regiona”. Na konferenciji je učestvovalo 60 predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz pet fruškogorskih opština: Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Irig i Šid.

LEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regionaLEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regiona

Teme koje su radne grupe obrađivale na konferenciji su:

  1. LEADER/CLLD pristup ruralnom i razvoju poljoprivrede Regiona
  2. Problemi koji usporavaju razvoj Regiona
  3. Razvojne šanse Regiona.

Nakon održanih pet Info dana sa 148 učesnika iz svih opština učesnika u periodu januar-februar 2015. godine, konferencija prestavlja naredni korak u šestomesečnom procesu osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) fruškogorsko-dunavskog regiona, u skladu sa EU Leader pristupom. Na samom početku Konferencije predsednici navedenih opština potpisali su Protokol o međuopštinskoj saradnji u oblasti održivog razvoja.

LEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regionaLEADER 1 konferencija fruškogorsko - dunavskog regiona

Gosti konferencije i uvodničari su prestavnici LAG Baranja (Republika Hrvatska), predstavnici Grada Doboja (Republika Srpska), kao i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Format Konferencije omogućava umrežavanje učesnika kroz aktivan doprinos i dobru međusobnu informisanost svih učesnika o sadržaju, tokom i po završetku rada.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
759