Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 5. mart 2015.

Potpisani Protokoli o saradnji

Potpisani Protokoli o saradnji

Danas je u Maloj Sali SO Beočin održano potpisivanje Protokola o saradnji između opštine Beočin i javnih ustanova na teritoriji opštine koje deluju u nekoj od oblasti socijalne politike: Centar za socijalni rad grada Novog Sada – odeljenje Beočin, PU „Ljuba Stanković“ Beočin, OŠ „Jovan Grčić Milenko“ Beočin, DZ „Dušan Savić Doda“ Beočin i Nacionalna služba za zapošljavanje. Protokole je ispred opštine Beočin potpisao predsednik opštine Milan Šodić.

Potpisani Protokoli o saradnjiPotpisani Protokoli o saradnji

Osnovni razlog za potpisivanje Protokola je Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koju je Vlada Republike Srbije usvojila krajem prethodne godine. U skladu sa odredbama Uredbe, mere socijalne uključenosti su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad, u smislu propisa o radu, propisa o zapošljavanju, propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisa koji uređuju obrazovanje, propisa koji uređuju zdravstvenu zaštitu i propisa o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i kojima se obezbeđuje njegova socijalna uključenost.

Potpisani Protokoli o saradnjiPotpisani Protokoli o saradnji

Vidovi aktivacije su:

  1. obrazovanje uključivanjem korisnika u određeni obrazovni nivo (formalno obrazovanje),
  2. sticanje znanja i veština putem organizovanja obuka, kurseva i sl. (neformalno obrazovanje),
  3. zapošljavanje,
  4. lečenje,
  5. društvenokoristan rad, odnosno rad u lokalnoj zajednici.

Kako bi se aktivacija i realizovala, neophodno je da Centar za socijalni rad kao ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o pravu na novčanu socijalnu pomoć i koji vodi službenu evidenciju korisnika zaključi protokol o saradnji sa nosiocima pojedinih aktivnosti radi sprovođenja mera socijalne uključenosti (obrazovna ustanova, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave i drugi organi ili organizacije u tim oblastima).

Potpisani Protokoli o saradnjiPotpisani Protokoli o saradnji

-
-
-
-
-
-
-
-